Funkcjonalny projekt powinien spełniać tak wymagania, jak i pragnienia.